Search
Close this search box.

FA | EN

جرم های نسوز پاشیدنی

جرم های نسوز پاشیدنی (Refractory Gunning mix) به مخلوط فیزیکی مواد اولیه نسوز و یک سری افزودنی‌ها را خاک نسوز می‌گویند. این ترکیبات از نظر مواد اولیه یا خشک و تر بودن به چند دسته تقسیم می‌شوند. همچنین روش استفاده از این مخلوط معمولا به روش پاشیدن با دستگاه و ویبره کردن مصرف است. در […]