تماس با ما

شرکت آمل کربوراندم

بخش نسوز

09113208697

refractory@amolcarborundom.co

واحد بازرگانی

09113208697

01144021

بخش شیمی

09116666190

chemical@amolcarborundom.co

آدرس

استان مازندران، شهرستان آمل، کیلومتر ۶ اتوبان آمل به بابل، شهر دابودشت، انتهای بن بست سامان سوله، شرکت آمل کربوراندم

سایر راه‌های ارتباطی

تلفن

۰۱۱-۴۳۱۱۵۰۱۰

تلفکس

۰۱۱-۴۳۱۱۶۱۰۰

صندوق پستی

۴۶۱۳۵-۷۷۱

کد پستی

۴۶۱۸۳-۳۸۳۶۹

ایمیل

amolcarborundom@yahoo.com